PROF. DR. SC. VILIM BOUČEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prijevozna sredstva u optici hrvatskog i poredbenog međunarodnog privatnog prava

Prof. dr. sc. Vilim Bouček

U radu se teleološkim i poredbenopravnim tumačenjem određuje zakonski pojam kategorije vezivanja "prijevozna sredstva" te mjerodavno pravo za njih. Iako je riječ o pokretninama, na prijevozna sredstva u pravilu se ne primjenjuje lex situs, već se to pitanje uređuje posebnom kolizijskom normom stvarnog statuta. Koji se pravni problemi pri tome pojavljuju i kako se pojedina prijevozna sredstva kolizijskopravno uređuju, objašnjava autor u ovom radu.
 
Ključne riječi: prijevozna sredstva; stvarni statut; međunarodno privatno pravo

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445