ANA RAČKI MARINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Usporedba oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova s obzirom na pojmovna određenja i međunarodno prihvaćene standarde zaštite

Dr. sc. Ana Rački Marinković ; Državni zavod za intelektualno vlasništvo RH, Zagreb, Hrvatska

 

A Comparison of Geographical Indications and Trademarks in Conceptual Terms and with Regard to Internationally Accepted Standards of Protection

Ana Rački Marinković ; State Intellectual Property Office, Zagreb, Croatia

 

U članku se prikazuju sličnosti i razlike oznaka zemljopisnog podrijetla i žigova. Oznake zemljopisnog podrijetla i žigovi uspoređuju se pojmovno te se upućuje na različite situacije u kojima oznake mogu sadržavati zemljopisni pojam. Definiraju se jednostavne i kvalificirane oznake zemljopisnog podrijetla i sagledavaju međunarodno prihvaćeni standardi zaštite klasificiranih oznaka zemljopisnog podrijetla. Prikazuju se različiti pristupi i načini na koji države štite oznake zemljopisnog podrijetla te se pritom ispituje osnova sukoba na međunarodnom planu između država koje im pružaju zaštitu isključivo u okviru žigovnog prava i onih koji zagovaraju njihovu proširenu zaštitu kao posebnih, sui generis, prava industrijskog vlasništva.

Ključne riječi
žig; oznaka zemljopisnog podrijetla; oznaka izvornosti; zemljopisna oznaka; kolektivni žig; jamstveni žig

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152635