BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci:

Prof. dr. sc. Maja Seršić: Agresija, samoobrana i anticipatorna samoobrana

Prof. dr. sc. Biljana Kostadinov: E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije

Doc. dr. sc. Jaramaz-Reskušić: Krađa u rimskom pravu: delictum publicum i delictum privatum

Mr. sc. Toma Galli: Univerzalizacija Konvencije za zabranu protupješačkih mina: temelji, trenutno stanje i budućnost

Doc. dr. sc. Ymer Ismaili: Sukob kao društveno-politički pojam

Mr. sc. Irena Majstorović: Posredovanje prije razvoda braka: hrvatsko pravo i europska rješenjaPrikazi:

Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać: Obiteljsko pravo (mr. sc. Ivana Milas)

Romana Matanovac (ur.), Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji (mr. sc. Ivana Kunda)

Jakša Barbić: Pravo društava, Knjiga prva, opći dio (Petar Ceronja, dipl. iur.)


Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)


Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., Ana Šarić Radočaj, prof.)