HRVOJE LISIČAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu