R. PODOLNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Od Zakona o parlamentu iz 1911. do Zakona o Europskoj uniji 2011.: Transformacija prikrivenog u obvezni referendum u britanskoj ustavnoj doktrini

Prof. dr. sc. Robert Podoljnak ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr. sc. Petar Bačić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split, Hrvatska

 

From the Parliament Act 1911 to the European Union Act 2011: Transformation from Informal to Mandatory Referendum in British Constitutional Doctrine

Robert Podoljnak ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia
Petar Bačić ; Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split, Croatia

 

Analizirajući stogodišnje razdoblje britanskog konstitucionalizma između donošenja Zakona o parlamentu 1911. godine i Zakona o Europskoj uniji 2011. pokazuje se kako u britanskoj ustavnoj doktrini dolazi do postupne i još nedovršene transformacije tzv. prikrivenog u obvezni referendum kada je riječ o odlučivanju o promjeni fundamentalnih značajki “britanskog ustava”. Pritom se ističe kako je upravo Diceyjeva teorija referenduma kao jamstva da svaka značajna ustavna promjena ima suglasnost naroda, a koju je on formulirao početkom 20. stoljeća, baš ta koja posljednjih godina nudi teorijsko obrazloženje suvremenog korištenja referenduma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Identifikacija fundamentalnih značajki britanskog ustava čija je promjena podložna referendumu istodobno definira sam nukleus britanskog nekodificiranog ustava. Proširenje kruga pitanja koja po ustavnoj konvenciji podliježu referendumskom odlučivanju istodobno će učiniti britanski ustav manje “fleksibilnim”.

Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo; ustav; referendum; Dicey

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189249