A. BILIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

Ugovor u korist trećeg  
 
 Antun Bilić
 
Ovaj rad bavi se ugovorima u korist trećega i njihovim obilježjima koja ih razlikuju od tipičnih dvostranih ugovornih odnosa. Posebnost takvih ugovora jest u tome da s pomoću njih zahtjev stječe treća osoba, koja nije očitovala svoj prihvat i koja najčešće sa samim ugovorom nema nikakve veze. Takav način stjecanja prava osobito je važan jer odudara od uobičajenog pravila po kojem je zahtjev iz ugovora izravna posljedica nečijeg očitovanja volje. S obzirom na to
da je riječ o drukčijem načinu stjecanja zahtjeva, posljedice su vidljive i u režimu prestanka prava. Namjera ovog rada jest proučiti upravo te posebnosti ugovora u korist trećega u odnosu na standardne ugovore koji proizvode učinke samo među ugovornim stranama. Također, u radu se navode mnoge presude hrvatskih sudova i pokušava se i na praktičnom polju utvrditi koji je smjer odabralo hrvatsko pravo.  
 
 Ključne riječi: zasnivanje prava trećega, prihvat prava, opozivost prava, ugovor sa zaštitnim djelovanjem u korist trećega
 
Puni tekst dostupan