PROF. DR. SC. NIKOLETA RADIONOV RADENKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković

U članku se analiziraju odredbe hrvatskog zakonodavstva koje uređuju odgovornost prijevoznika za smrt, tjelesne ozljede i narušavanje zdravlja putnika u cestovnom putničkom prijevozu. U prvom dijelu daje se pregled transportnog zakonodavstva za domaći i međunarodni prijevoz, čime se stvara okvir odredaba o prijevoznikovoj odgovornosti na temelju ugovora o prijevozu putnika. U drugom dijelu razmatra se uloga dobrovoljnog i obveznih osiguranja u prometu, koji omogućuju lakše obeštećenje stradalih putnika, štiteći ujedno i gospodarske interese prijevoznika.
 
Ključne riječi: putnici; cestovni prijevoz; odgovornost prijevoznika; ZOO; ZOOP; CVR; obvezno osiguranje; osiguranje odgovornosti; Gérminal franak

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445