ADNAN JASHARI, EGZONE OSMANAJ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Adnan Jashari, Egzone Osmanaj:

“Comparative Analysis in Connection with

the Prohibition of Anti-Competitive

Agreements in Kosovo, North Macedonia

and Albania”

 

Comparative Analysis in Connection with the Prohibition of Anti-Competitive Agreements in Kosovo, North Macedonia and Albania

Adnan Jashari, Ph. D., Professor, Faculty of Law, South East European University, Ilindenska 335, 1220 Tetovo, North Macedonia; a.jashari@seeu.edu.mk; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8377-0793

Egzone Osmanaj, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University for Business and Technology, Lagja Kalabria p.n, 10000 Prishtina, Kosovo; egzona.osmanaj@ubt-uni.net; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8474-4212

Summary
This study examines and analyzes anti-competitive agreements in Kosovo, North Macedonia and Albania. Also, it examines in some aspects the similarities and differences of the competition laws of the countries in question, with the competition law of the EU. It aims to achieve these basic objectives: to analyze the evolution of competition law in Kosovo, North Macedonia and Albania; to provide a clear analysis of the competition law of the countries included in the study, in terms of the prohibition of anti-competitive agreements; and compare it with the EU competition law; to analyze the behaviors of undertakings that constitute prohibited agreements in the sense of competition law; to analyze important decisions of the Competition Authorities, regarding the prohibition and punishment of anti-competitive agreements; and to consider punitive measures (fines) for violation of rules related to anti-competitive agreements. The analysis shows that there is a high alignment of the competition laws of the countries included in the study with the EU acquis, and that the challenge for the Competition Authorities remains the low number of imposed fines and their non-execution.

Key words: anti-competitive agreements, competition, fine, concerted practice, decisions by associations of undertakings

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.05

Hrčak ID: 300873

URI:  https://hrcak.srce.hr/300873

 

Pages: 119-156

________________________________________________________________________________________________________

Komparativna analiza u vezi sa zabranom sporazuma protiv tržišnog natjecanja u pravu Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije

Dr. sc. Adnan Jashari, profesor Pravnog fakulteta South East European University, Ilindenska 335, 1220 Tetovo, Sjeverna Makedonija; a.jashari@seeu.edu.mk; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8377-0793

Dr. sc. Egzone Osmanaj, docentica Pravnog fakulteta University for Business and Technology, Lagja Kalabria p.n, 10000 Priština, Kosovo; egzona.osmanaj@ubt-uni.net; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8474-4212

Sažetak
Studija ispituje i analizira sporazume protiv tržišnog natjecanja na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. Također, u nekim aspektima ispituje sličnosti i razlike zakona o tržišnom natjecanju tih zemalja s pravom tržišnog natjecanja EU-a. Osnovni su ciljevi studije: analizirati razvoj prava tržišnog natjecanja na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji; dati jasnu analizu prava tržišnog natjecanja zemalja uključenih u studiju, u smislu zabrane sporazumâ protiv tržišnog natjecanja, te ga usporediti s pravom tržišnog natjecanja EU-a; analizirati ponašanje poduzećâ koje predstavlja zabranjene sporazume u smislu zakona o zaštiti tržišnog natjecanja; analizirati važne odluke tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u vezi sa zabranom i kažnjavanjem sporazumâ protiv tržišnog natjecanja; analizirati kaznene mjere (novčane kazne) za kršenje pravila vezanih uz sporazume protiv tržišnog natjecanja. Studijom je utvrđeno da postoji visoka usklađenost zakona o tržišnom natjecanju zemalja uključenih u studiju s pravnom stečevinom EU-a, te da izazov za tijela za zaštitu tržišnog natjecanja ostaje nizak broj izrečenih kazni i izostanak njihova provođenja u praksi.

Ključne riječi: sporazumi protiv tržišnog natjecanja, tržišno natjecanje, novčana kazna, usklađena praksa, odluke udruženja poduzećâ

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.05

Hrčak ID: 300873

URI: https://hrcak.srce.hr/300873

Stranice: 119-156