DOROTEA ĆORIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost i naknade štete zbog onečišćenja mora i mjesto zakloništa

Dorotea Ćorić

Problem mjesta zakloništa posljednjih godina jedan je od najaktualnijih problema pomorskog prava. Međunarodna pomorska organizacija donijela je posebne Smjernice koje upućuju vlade obalnih država na određivanje mjesta zakloništa za brodove u nevolji kao i odgovarajući postupak glede donošenja odluke o prihvaćanja ili odbijanju ulaska broda u zaklonište. Smjernice ne sadržavaju odredbe o naknadi štete za eventualno onečišćenje mora koje prouzroči brod u nevolji.
Autorica prikazuje osnovna obilježja posebnih međunarodnih režima odgovornosti za onečišćenje mora s brodova i njihovu primjenu na slučaj mjesta zakloništa. Zaključuje da navedeni režimi obalnim državama pružaju dovoljno sigurnosti za naknadu štete za slučaj onečišćenja koje bi prouzročio brod u nevolji, pod uvjetom da su odluke obalne države u svezi s mjestom zakloništa donesene na temelju stručnih mjerila propisanih posebnim propisom.
 
Ključne riječi: mjesto zakloništa; brod u nevolji; onečišćenje; odgovornost; zaštitne mjere; pogonsko gorivo; ulje; opasne i štetne tvari

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445