GERGELY GOSZTONYI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nastava pravne povijesti na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti (1635–2013)

Gergely Gosztonyi

 

 

Sažetak
U radu se daje prikaz razvoja nastave pravne povijesti na Sveučilištu Eötvös Loránd u Budimpešti od njegova osnivanja do današnjih dana. U prvom dijelu rada navedeni su osnovni podaci o osnivanju Sveučilišta. Nakon toga, u drugom dijelu, detaljnije je obrađena povijest Fakulteta i Katedre za povijest mađarskog prava s naznakama istaknutih profesora (Frank, Wenzel, Hajnik, Timon, Eckhart i dr.). U trećoj cjelini je izloženo ustrojstvo Katedre danas, nastavni predmeti koje održava, njeni članovi i njihovi znanstveni interesi. U zaključku autor ističe povijesno tumačenje prema članku Q (3) novog mađarskog Ustava usvojenog 2011. godine kao izvor mogućih praktičkih izazova koji stoje pred mađarskim pravnim povjesničarima i Katedrom za povijest mađarskog prava na Sveučilištu Eötvös Loránd.

Ključne riječi
pravna povijest; Katedra za povijest mađarskog prava; Sveučilište Eötvös Loránd

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171849