MARIO KREŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Kelsenovi, Lauterpachtovi i Rossovi teorijskopravni modeli međunarodnog prava

Dr. sc. Mario Krešić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Legal Theoretical Models of International Law by Kelsen, Lauterpacht and Ross

Mario Krešić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Normativno-sustavni pristup pravu zahtijeva istraživanje interne logike pravnog sustava pri čemu se kao znanstveno sredstvo koriste teorijski modeli. U općoj teoriji prava još nije zaključena rasprava o modelu međunarodnog normativnog sustava koji bi najbolje odrazio njegovu internu logiku. Unatoč nekim zajedničkim obilježjima njihova razmišljanja o pravnom sustavu, Kelsen, Lauterpacht i Ross odabrali su različite modele koji bi se mogli koristiti za promatranje međunarodnog prava. U ovom članku njihove su teorije analizirane primjenom koncepta iz filozofije znanosti o nesumjerljivosti teorijskih modela te ispitivanjem uloge pravosuđenja u svakom od međusobno suprotstavljenih modela. Na temelju takve analize istaknuto je bitno zajedničko obilježje i bitna razlika između modela.

 

Ključne riječi
opća teorija prava; normativno-sustavni pristup pravu; pravni sustav; nesumjerljivost; teorijski modeli

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=179715