I. MARTINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O kriteriju razlikovanja pravih i nepravih kaznenih djela nečinjenja

Dr. sc. Igor Martinović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska

 

On the Criterion for Distinguishing Genuine and Non-Genuine Acts of Ommission

Igor Martinović ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia

 

Kako bi postavio teorijski temelj za raspravu o kaznenim djelima nečinjenja, autor u početnom dijelu rada propituje u čemu se sastoji posebnost nečinjenja kao oblika radnje. Zatim se izlažu najčešće korišteni doktrinarni kriteriji razlikovanja pravih i nepravih kaznenih djela nečinjenja te se tablično prikazuju razlike između njih. Na temelju provedene analize naposljetku se odabire kriterij koji najbolje odgovara svrsi tipizacije delikata nečinjenja te se raspravlja o postojanju garantnih dužnosti i mogućnosti ublažavanja kazne kod pravih delikata nečinjenja te zakonski reguliranih i zakonski nereguliranih delikata nečinjenja.

Ključne riječi
nečinjenje; prava kaznena djela nečinjenja; neprava kaznena djela nečinjenja; garantne dužnosti

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=203475