IVAN MILOTIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vlasništvo maslina na Lunu (otok Pag) i načelo superficies solo cedit

Ivan Milotić 

 

 

Sažetak
Na Lunu, najsjevernijem dijelu otoka Paga, od XVIII. stoljeća naovamo razvio se i proširio pravni običaj koji je na osobit način odredio vlasništvo nad stablima maslina i stvarao pravni dualitet – odvojenost pravnog režima zemljišta s jedne strane i režima stabala s druge strane. Time je odstupio od dugotrajne primjene načela superficies solo cedit koju je po uzoru na rimsko pravo poznavalo pravo Rapske općine. U radu autor je analizirao taj pravni običaj u svekolikom kontekstu u kojem se pojavio, ali i s gledišta drugih koji su ga odredili. U članku autor propituje i analizira dualitet pravnog režima zemljišta i stabala maslina s gledišta Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, zakonodavstva Kraljevine Jugoslavije i pozitivnog stvarnopravnog uređenja Republike Hrvatske. Autor razmatra njegovu pozitivnopravnu relevantnost s gledišta §§ 75. i 76. Zakona o unutrašnjem uređenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga donesenog 1930. godine u Kraljevini Jugoslaviji te čl. 389. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ključne riječi
Lun; otok Pag; stabla maslina; dualitet; superficies solo cedit; običajno pravo

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171911