PROF. DR.. DEJAN MICKOVIK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravna regulacija posthumne oplodnje  
 
 Dejan Mickovik
 
Mogućnost posthumne oplodnje uvedena je u Republici Makedoniji u ožujku 2008. kada je usvojen Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Posthumna oplodnja nesumnjivo postavlja niz pravnih, etičkih i moralnih dilema, posebno u zemljama koje su prihvatile mogućnost oplođivanja jajnih stanica žene nakon smrti njezina supruga. U ovome se članku autor prije svega bavi analizom pravnih dilema vezanih uz posthumnu oplodnju. Članak analizira bitno pitanje učinka posthumne oplodnje na bračne i obiteljske odnose. Daje se pregled pravnoga statusa zamrznutih spolnih stanica. Usto, analizira se problem utvrđivanja i osporavanja očinstva djeteta začetog posthumnom oplodnjom. Posebna pozornost posvećena je pravnom statusu djece s obzirom na mogućnost nasljeđivanja imovine od oca. Uz analizu makedonskog zakonodavstva članak daje pregled pravne regulacije posthumne oplodnje u većini europskih zemalja i u Sjedinjenim Američkim Državama.  
Ključne riječi: posthumna reprodukcija; nasljedno pravo
 
Puni tekst dostupan