DR. SC. J. GARAŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj
 
 Jasnica Garašić
 
U radu se iznose razlozi zbog kojih bi Hrvatska trebala zakonski regulirati način rješavanja insolventnosti potrošača, fizičkih osoba koji nisu ni trgovci pojedinci ni obrtnici, i tako se pridružiti brojnim državama u Europi koje su to učinile već mnogo ranije. Nadalje, predstavljaju se smjernice o uvođenju instituta osobnog bankrota koje je Vlada RH usvojila u siječnju 2011. te se radi usporedbe izlažu osnovna rješenja regulacije insolvencijskog postupka za potrošače u njemačkom
pravu. U posljednjem dijelu rada iznose se elementi o kojima bi se pri reguliranju insolventnosti potrošača u hrvatskom pravu trebalo osobito voditi računa.  
 
 Ključne riječi: stečajni dužnik; potrošač; osobni stečaj; osobni bankrot; stečajni postupak za potrošače; oslobođenje od preostalih obveza
 
Puni tekst dostupan