DARIO KLASIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

LET PO RUBU ZAKONITOSTI – OČUVANJE PRAVEDNOG TRŽIŠNOG NATJECANJA U EUROPSKOM I MEĐUNARODNOM ZRAKOPLOVSTVU

 

Dario Klasić, LL. M., Attorney-at-law; Doctoral Candidate, Institut für Luft- und Weltraumrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, Cologne, Germany; dario.klasic@kr.ht.hr

 

LET PO RUBU ZAKONITOSTI – OČUVANJE PRAVEDNOG TRŽIŠNOG NATJECANJA U EUROPSKOM I MEĐUNARODNOM ZRAKOPLOVSTVU

 

Dario Klasić, LL. M., odvjetnik, doktorand; Institut za zračno pravo i pravo svemira, Pravni fakultet Sveučilišta u Kölnu, Albertus-Magnus-Platz, Köln, SR Njemačka; dario.klasic@kr.htnet.hr

 

 

Pravila tržišnog natjecanja među zrakoplovnim tvrtkama ne postoje na međunarodnoj razini. Pošteno tržišno natjecanje poseban je izazov kada se zrakoplovne tvrtke moraju prilagoditi potpuno drukčijim regulatornim, pravnim i društvenim okvirima. Sporazumi o zračnom prometu čine jedini pravni okvir za pošteno tržišno natjecanje. Kako bi očuvale konkurentnost svojih nacionalnih zrakoplovnih tvrtki na liberaliziranom tržištu, neke vlade dolaze u iskušenje pomoći svojim nacionalnim zrakoplovnim tvrtkama na načine koji drugim tvrtkama onemogućuju pošteno i ravnopravno tržišno natjecanje. Tijekom proteklih mjeseci svjedočili smo ozbiljnim optužbama da su tvrtke Qatar Airways, Etihad Airways i Emirates Airline, tri velike bliskoistočne zrakoplovne tvrtke u vlasništvu vlada Katara, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata, od 2004. primile pozamašne subvencije. Zbog tih subvencija tvrtkama iz Europske unije, koje takve subvencije ne primaju, otežano je tržišno natjecanje, a njima se i narušava pravedni duh sporazuma o zračnom prometu i međunarodno tržište zrakoplovnih usluga te im se jednostavno osigurava nepravedna prednost.
Sve veći trgovački utjecaj neeuropskih prijevoznika (posebno onih s Bliskog istoka) izazvao je ozbiljnu zabrinutost u Europskoj uniji zbog utjecaja na etablirane prijevoznike i njihovo poslovanje te je ponukao na uvođenje oštrije regulative kako bi se osigurala ravnopravnost tržišnog natjecanja. Uočeni problemi ne odnose se samo na neskriveno subvencioniranje i državne potpore zrakoplovnim tvrtkama već i na jeftiniji pristup aerodromskoj infrastrukturi, gorivu i kapitalu te pretjerano korištenje prava šeste slobode i općenito labavo radno zakonodavstvo.
Unatoč relativno snažnom međunarodnom zakonodavnom okviru radni uvjeti u nekim tvrtkama i dalje su loši, a prava radnika uporno se krše usprkos mnogim konvencijama i zakonima koji uređuju tržište rada. Postoje ozbiljne indicije da se na nekim rastućim tržištima zrakoplovnih usluga radnopravni standardi ne primjenjuju u potpunosti.
Kako bi se zaustavio trend koji se kreće prema nepravednom tržišnom natjecanju, potrebne su konkretne mjere koje će osigurati ravnopravne uvjete na tržištu za sve međunarodne i europske operatere koji posluju na europskim aerodromima. Uredba (EZ) 868/2004 pokazala se nepraktičnom i teško primijenjivom te je potreban novi pravni instrument koji će zaštititi europske interese od takvog nepravednog postupanja.
U ovome izlaganju istražit ćemo mogućnosti za rješavanje tog problema i očuvanje načela pravednog tržišnog natjecanja. Jedno od temeljnih pitanja kojima ćemo se baviti jest ono odabira najprikladnijeg alata za bavljenje tim problemom. U tome smislu, uzet ćemo u obzir mogućnost izmjene trenutačne Uredbe ili usvajanja nove, koja će zamijeniti Uredbu (EZ) 868/2004, te predložiti regulatorno uređenje u obliku ogledne odredbe u sporazumima o zračnom prometu koje bi države članice Europske unije rabile kao dodatno sredstvo detekcije, prevencije i uklanjanja zlouporaba koje narušavaju tržišno natjecanje. Dok se te odredbe ne počnu primjenjivati i sve dok se strane tvrtke ne počnu pridržavati transparentnih financijskih i računovodstvenih načela i isključe državne potpore i subvencije, njihova prava prometovanja u EU-u trebalo bi ograničiti.

Ključne riječi: pošteno tržišno natjecanje; “Middle-Eastern 3”; subvencije; nepravedne povlastice; Uredba (EZ) 868/2004