PRIKAZI / REVIEWS:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikazi / Reviews

Prikazi / Reviews

 

Prikaz knjige / book review: Budislav Vukas, ml., Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe: uz 25. godišnjicu prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2017.

Dr. sc. Mirela Krešić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; mirela.kresic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7065-7129 

Sažetak
Godina 2017. u svjetskim je razmjerima bila iznimno dinamična godina. Obilježila su je različita zbivanja koja u našem globalnom selu imaju posvemašnji utjecaj bilo da je riječ o prirodnim katastrofama (uragani, požari, poplave i potresi) ili onima na koje je znatno više utjecaja imala ljudska ruka, od terorističkih samoubilačkih napada, nuklearnog mahnitanja sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, neobičnog predsjednikovanja Donalda Trumpa ili, ako pogledamo bliže našem dvorištu, migrantskih valova, pokretanja postupka britanskog izlaska iz Europske unije te pokušaja katalonske vlade da izbori neovisnost od Španjolske. Istodobno tu su godinu u Hrvatskoj obilježile duboke društvene podjele, ideološke svađe te iseljavanje znatnog broja građana. Nezadovoljstvo koje hrvatski građani osjećaju i izražavaju prema stanju u državi, funkcioniranju njezinih institucija i pravcu u kojem zemlja ide daje nam pravo, ali nas i obvezuje, svakog pojedinačno i društvo u cjelini, upitati se što smo učinili u proteklih nemalih dva i pol desetljeća, odnosno jesmo li učinili dovoljno kako bismo opravdali stečenu neovisnost o kojoj su brojne generacije prije nas sanjale. 
Upravo je protek čak četvrt stoljeća od stjecanja neovisnosti bio poticaj prof. Budislavu Vukasu, mlađem da se u godini obilježavanja 25. godišnjice prijama Republike Hrvatske u Ujedinjene narode (22. svibnja), ali i obljetnice njezina međunarodnog priznanja (15. siječnja), pozabavi pitanjem hrvatske državnosti u prošlosti i njezinu kontinuitetu/diskontinuitetu kroz stoljeća. Rezultat njegova istraživanja je monografija Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na 240 stranica teksta monografija daje autorovo viđenje “fenomena kontinuiteta hrvatske državnosti” (str. 9), pri čemu se na događanja s početka devedesetih godina prošlog stoljeća može gledati kao na svojevrsnu kulminaciju spomenutog kontinuiteta, a prijam Republike Hrvatske u Ujedinjene narode i simboličkim završetkom procesa njezina konstituiranja kao samostalne i suverene države.

Ključne riječi: Hrvatska državnost; državnost; hrvatska pravna povijest; pravna povijest

KeywordsCroatian Statehood; statehood; Croatian legal history; legal history

Hrčak ID: 195561

Puni tekst / Full text: https://hrcak.srce.hr/195561

Stranice / pages: 157 - 162

 

Prikaz knjige / book review: Maximilian Fuchs, Franz Marhold, Europäisches Arbeitsrecht, Handbuch, 5. izdanje, Verlag Österreich, Wien, 2018.

Dr. sc. Ivana Vukorepa, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, ivana.vukorepa@pravo.hr; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6759-9992

Sažetak
U izdanju Verlag Österreich nedavno je objavljeno 5. izdanje vrhunskog priručnika iz područja europskog radnog prava pod naslovom Europäisches Arbeitsrecht. Autori su Maximilian Fuchs, professor emeritus, nekoć predstojnik katedre za građansko, njemačko te europsko radno i socijalno pravo na Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt, i profesor Franz Marhold, predstojnik katedre za poduzetničko pravo te radno i socijalno pravo na Wirtschaftsuniversität Wien. 
Riječ je o vrlo preglednoj i poučnoj knjizi iz područja europskog radnog prava, koja se u zemljama njemačkoga govornog područja upotrebljava i kao udžbenik. Može biti vrlo korisna širokoj javnosti: sveučilišnim profesorima, znanstvenicima, studentima, sucima, odvjetnicima, odnosno svim pravnicima koji se zanimaju ili bave radnim pravom. U knjizi autori analiziraju važnost svih primarnih i sekundarnih izvora prava EU-a u društveno-povijesnom i političkom kontekstu razvoja europskog radnog prava, pri tome dajući teorijsku pozadinu i znanstveni osvrt. Osim analize europskog zakonodavstva uzimaju u obzir i utjecaj bogate sudske prakse Suda EU-a. Vrlo je korisno što je knjiga dodatno opremljena popisom svih korištenih sudskih odluka, pojmovnim kazalom te popisom kratica. Na početku knjige naznačen je popis sličnih priručnika i udžbenika pisanih na njemačkom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku, dok je na početku svakog od triju glavnih dijelova knjige dan bogat popis upotrijebljene literature. Dodatno, kroz sam sadržaj knjige nalazimo brojne bilješke koje čitatelja upućuju na važne izvore koji su korišteni u obradi pojedine teme: pravne izvore, sudsku praksu te stručnu i znanstvenu literaturu.

Ključne riječi: radno pravo; europsko radno pravo

Keywords: labour law; European labour law

Hrčak ID: 195562

Puni tekst / Full text: https://hrcak.srce.hr/195562

Stranice / pages: 163 - 165