BROJ 4:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 4

 

 Članci:

 Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc; dr. sc. Vlatka Butorac Malnar: Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala

Luka Gašparović, dipl. iur.: Osnove sustava kapitulacija kao međunarodnih ugovora sui generis u osmanskom carstvu (XVI. – XVIII. st.)

Ljubo Runjić, dipl. iur.: Reforma Ujedinjenih naroda

Vicko Prančić, dipl. iur.: Prekoračenje međe građenjem

Robert Mrljić, LL.M.:  UNESCO and the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

 Prikaz:

 Svjetlana Šokčević: Radni odnosi i uvjeti rada u pravu Europske zajednice (odabrane teme i odluke suda EZ-a) (prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur)

 Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof.)