MR. SC. PETRA PERIŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu