B. PRELOŽNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Besplatno informiranje i savjetovanje kao pretpostavka pristupa pravosuđu. Evaluacija uređenja u Hrvatskoj iz komparativne perspektive

Barbara Preložnjak; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Free information and consultation as a precondition of access to justice. evaluation of croatian regime in comparative perspective

Barbara Preložnjak, Ph. D., Research Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb,

Trg maršala Tita 14, Zagreb; barbarapreloznjak@gmail.com

 

Ovim radom želi se utvrditi jesu li pravne informacije i savjeti koji se pružaju građanima prije i izvan sudskih postupaka bitan konstitutivan dio suvremenih sustava besplatne pravne pomoći. Da bismo odgovorili na to pitanje, razmatrane su dobre prakse pružanja primarne pravne pomoći u odabranim zemljama sjeverne Europe. Zatim se analizira pravno informiranje i savjetovanje u kontekstu hrvatskog sustava besplatne pravne pomoći. U zaključnom dijelu rada naznačuju se određeni problemi ograničavanja pristupa pravosuđu te projekcije de lege ferenda u pogledu uređenja besplatnog pravnog informiranja i savjetovanja u hrvatskom pravu.

 

Ključne riječi:pristup pravosuđu; besplatna pravna pomoć; primarna pravna pomoć; pravno informiranje i savjetovanje