LUKA BURAZIN, ĐORĐE GARDAŠEVIĆ, MARIO KREŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Luka Burazin, Đorđe Gardašević, Mario Krešić: Poustavljenje hrvatskog pravnog poretka

Poustavljenje hrvatskog pravnog poretka

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Burazin; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; lburazin@pravo.hr; https://orcid.org/0000-0002-2437-8871
Izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; dorde.gardasevic@pravo.hr; https://orcid.org/0000-0002-2103-6139
Doc. dr. sc. Mario Krešić; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; mario.kresic@pravo.hr, mariokresic3@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-0014-4157

 

Sažetak
U radu se opisuje trenutačni stadij poustavljenja hrvatskog pravnog poretka primjenom Guastinijeva teorijskog modela poustavljenja pravnog poretka, koji se sastoji od tri nužna uvjeta i pet aspekata poustavljenja pravnih poredaka. U prvome se dijelu rada utvrđuje ispunjenost nužnih uvjeta poustavljenja hrvatskog pravnog poretka (dug, krut i sudski zajamčen ustav). U drugome dijelu rada utvrđuju se indikacije postojanja pojedinih aspekata poustavljenja hrvatskog pravnog poretka. Najprije se utvrđuje prisutnost shvaćanja o obvezujućoj snazi ustavnih normi, tj., preciznije, njihova sposobnost da učine nevaljanim zakone nespojive s Ustavom RH. Zatim se utvrđuje prisutnost korištenja tehnike nadtumačenja ustava u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske. Nadalje, utvrđuje se primjenjuju li sudci hrvatskih redovnih (ne-ustavnih) sudova ustavne norme neposredno, tj. odlučuju li u konkretnim sporovima neposredno na temelju ustavnih normi. Zatim se utvrđuje korištenje tehnike prilagođujućeg tumačenja zakona u praksi Ustavnog suda RH. Konačno, utvrđuje se utjecaj Ustava RH na političke odnose u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: poustavljenjepravni poredakprilagođujuće tumačenje zakonanadtumačenje ustavaneposredna primjena ustavnih normi

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.04

Hrčak ID: 259356

URI: https://hrcak.srce.hr/259356

Stranice: 221-254

__________________________________________________________________________________________________

Constitutionalization of the Croatian Legal Order

 

Luka Burazin, PhD, Associate Professor; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; lburazin@pravo.hr; https://orcid.org/0000-0002-2437-8871
Đorđe Gardašević, PhD, Associate Professor; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; dorde.gardasevic@pravo.hr; https://orcid.org/0000-0002-2103-6139
Mario Krešić, PhD, Assistant Professor; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; mario.kresic@pravo.hr, mariokresic3@gmail.com; https://orcid.org/0000-0002-0014-4157

 

Summary:
The paper describes the current stage of constitutionalization of the Croatian legal order by applying Guastini's model of constitutionalization, which consists of three necessary conditions and five aspects of constitutionalization. The first part of the paper establishes the fulfilment of the necessary conditions of constitutionalization of the Croatian legal order (long, rigid and judicially guaranteed constitution). The second part determines the indications of existence of aspects of constitutionalization of the Croatian legal order. First is examined the prevalence of the view that constitutional norms are legally binding. Thereafter the presence of the use of suprainterpretation of the constitution in the Croatian Constitutional Court's case-law is determined and the question of Croatian ordinary courts applying constitutional norms directly is addressed. Next, the use of accommodating interpretation in the Croatian Constitutional Court's case-law is addressed. Finally, the influence of the Croatian Constitution on the political relations in Croatia is assessed.

Keywords: constitutionalizationlegal orderaccommodating interpretation of lawssuprainterpretation of the constitutiondirect application of constitutional norms

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.04

Hrčak ID: 259356

URI: https://hrcak.srce.hr/259356

Pages: 221-254