NIKOLETA RADIONOV, ADRIANA VINCENCA PADOVAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sudar vozila u vlasništvu istog leasing društva i problem treće osobe iz AO osiguranja

 

Nikoleta Radionov

Adriana Vincenca Padovan

 

Sažetak

U radu se razmatraju pravni odnosi koji nastaju u slučaju sudara dvaju (ili više) vozila u vlasništvu istog leasing društva (slučaj leasing – leasing). Prema uvriježenoj praksi na domaćem tržištu osiguranja, u takvim slučajevima dolazi do isključenja iz osiguranja šteta na vozilu temeljem osiguranja automobilske odgovornosti (AO), s obzirom na to da su vozila u vlasništvu istog leasing društva koje je i jedini osiguranik po policama AO oba (ili više) vozila sudionika nezgode. Primatelj leasinga u takvim slučajevima pojavljuje se samo kao ugovaratelj osiguranja AO, tj. kao osoba koja podnosi financijski teret sklapanja ugovora o osiguranju AO, no bez prava po toj polici u slučaju leasing – leasing. Naime, osiguranje AO jest osiguranje odgovornosti prema trećima; prema takvom tumačenju, osiguranik po svim policama AO-a u slučaju leasing – leasing jest isključivo leasing društvo te nedostaje treća oštećena osoba, a time i osnova za pokriće štete temeljem AO-a. Iako zakonski i ugovorni nositelj odgovornosti za štetu i time osiguranog rizika, primatelj leasinga ostaje u cijelosti bez osigurateljne zaštite, usprkos činjenici da je uredno sklopio policu osiguranja AO. U radu se analiziraju postojeće, kao i derogirane, odredbe pravnih propisa relevantnih za razumijevanje te problematike i daje kritika postojećeg tumačenja pravnih odnosa u slučaju leasing – leasing te prijedlozi za poboljšanje takve (nepravične) prakse.

Ključne riječi
leasing – leasing; osiguranje automobilske odgovornosti; AO; kasko osiguranje; sudar vozila u leasingu; korisnik vozila

 

Puni tekst članka dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139025