KSENIJA GRUBIŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
In memoriam prof. dr. sc. Josip Kregar (1953. – 2020.)

In memoriam prof. dr. sc. Josip Kregar (1953. – 2020.)

 

Dr. sc. Ksenija Grubišić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb; ksenija.grubisic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2464-1438

 

Sažetak
Dojmljiva i slojevita individualnost Josipa Kregara obilježila je njegovo stvaralaštvo, njegovo djelovanje, prijateljstva i poznanstva, njegov iznenadni odlazak, ali i njegovu daljnju prisutnost. Napustio nas je 13. kolovoza 2020. u 67. godini života.
Josip Kregar rođen je 1. siječnja 1953. u Ogulinu. Osnovnu školu završio je u Novom Vinodolskom, a gimnaziju u Šibeniku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1976. Radio je kao znanstveni istraživač na Institutu za društvena istraživanja od 1976. do 1982., kada započinje radnu karijeru na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Iste godine obranio je znanstveni magistarski rad pod naslovom “Politički aspekti odnosa uprave i građana – empirijski test mogućnosti utjecaja”. Zaposlen kao asistent na Katedri za nauku o upravi ubrzo prelazi na Katedru za sociologiju. Važnu okosnicu njegove cjelokupne karijere predstavlja suradnja, mentorstvo i trajan utjecaj koji je na njega imao akademik Eugen Pusić. Pusić mu je bio mentorom i na magisteriju i pri izradi doktorske disertacije. Doktorat znanosti stekao je 1991., obranivši disertaciju pod naslovom “Deformacije organizacijske strukture: hijerarhija i solidarnost”. Tijekom karijere Josip Kregar znanstveno se usavršavao na nekoliko međunarodnih uglednih visokoobrazovnih ustanova kao što su Centre for Sociology of Organization i Pantheon-Sorbonne u Parizu, Sveučilište Bocconi Milano i Institut Max Planck Heidelberg.
 

Ključne riječi: Josip Kregar

Hrčak ID: 252333

URI: https://hrcak.srce.hr/252333

Stranice: 851-854

_________________________________________________________________________________________________________

In memoriam Josip Kregar (1953 – 2020)

 

 

Ksenija Grubišić, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagrebm, Croatia; ksenija.grubisic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2464-1438

 

Summary
In memoriam Josip Kregar (1953 – 2020).

Keywords: Josip Kregar

Hrčak ID: 252333

URI: https://hrcak.srce.hr/252333

Pages: 851-854