M. LUKETINA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marina Luketina: Direct Investments in Croatia in the Form of Personal Companies – Tax Related Issue

Direct Investments in Croatia in the Form of Personal Companies – Tax Related Issues

Marina Luketina, Faculty of Management and Economics, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Klagenfurt/Celovec, Austria; marina.luketina@aau.at

 

Summary
The bilateral economic relations between Austria and Croatia are of prime importance to both countries: more than one quarter of foreign investments realised in Croatia stem from Austrian sources. Indeed, Austria is the largest investor in Croatia. Although the Croatian legal framework provides for several investment possibilities, Austrian residents prefer to invest in Croatian capital companies. However, especially from the perspective of Austrian residents, substantial tax benefits may result from the pursuit of entrepreneurial activities in the form of Croatian personal companies. This is mainly due to the different tax systems applied in Austria and Croatia that treat personal companies in fundamentally different ways. Nevertheless, diverging tax systems can trigger qualification and allocation conflicts in treaty law and may result in double (non-)taxation. The open questions are how to ascertain tax benefits despite these conflicts, i.e. how these conflicts can be solved by virtue of the double tax treaty concluded between Austria and Croatia. This paper illuminates the qualification and allocation conflicts which occur from participations of Austrian residents in Croatian personal companies and provides solutions for such conflicts. Moreover, the tax benefits resulting from investments in Croatian personal companies are identified and highlighted.

Key words: Double Tax Treaty Austria-Croatia; Austrian Income Tax; Croatian Profit Tax; personal companies; limited partnerships; OECD Partnership Report

Full text: http://hrcak.srce.hr/176832

Pages: 131-158

_________________________________________________________________________________________________

 

Izravne investicije u hrvatska društva osoba – porezna pitanja

Marina Luketina, Ekonomski fakultet, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Klagenfurt/Celovec, Austrija; marina.luketina@aau.at

 

Sažetak
Bilateralni ekonomski odnosi između Austrije i Hrvatske iznimno su važni za obje države: više od četvrtine stranih izravnih investicija u Hrvatskoj potječe iz Austrije. Austrija je najveći ulagač u Hrvatskoj. Iako hrvatski pravni okvir nudi različite mogućnosti za investicije, austrijski rezidenti preferiraju ulaganja u hrvatska društva kapitala. Austrijski rezidenti koji obavljaju poduzetničku djelatnost u obliku društava osoba osobito mogu steći znatne porezne pogodnosti. Razlog za porezne pogodnosti su austrijski i hrvatski porezni sustavi koji se u temelju razlikuju što se tiče poreznog tretmana društava osoba. Unatoč poreznim pogodnostima, različiti porezni sustavi mogu izazvati različite sukobe u slučaju primjenjivanja ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, takozvane qualification and allocation conflicts. Nadalje mogu prouzrokovati dvostruko oporezivanje ili situaciju u kojoj obje države ne oporezuju prihod. U tom kontekstu je otvoreno pitanje kako ustanoviti porezne pogodnosti unatoč problemima vezanim uz primjenjivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U radu se prikazuju sukobi koji nastaju primjenjivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Austrije i Hrvatske u slučaju ulaganja austrijskih rezidenata u hrvatska društva osoba. U radu su detaljnije prikazana rješenja za sve pronađene vrste sukoba i porezne pogodnosti koje rezultiraju ulaganjem u hrvatska društva osoba.

Ključne riječi: Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;austrijski porez na dohodak; hrvatski porez na dobit; društva osoba; komanditno društvo; OECD Partnership Report

Full text: http://hrcak.srce.hr/176832

Stranice: 131-158