VLADIMIR PAVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nove činjenice i dokazi u postupku sudske kontrole arbitražne odluke

Vladimir Pavić

 

 

Sažetak
U građanskoj parnici efikasnost sudovanja postiže se, između ostalog, i zabranom iznošenja novih činjenica i dokaza, osim pod izuzetnim, zakonom propisanim uslovima. Arbitražni postupak posvećen je efikasnosti barem koliko i sudski, no u arbitražnim zakonima i konvencijama gotovo se nikada ne nalaze odredbe kojima se uređuje pitanje novota u postupcima kontrole sudskih odluka (poništaj i priznanje van zemlje porekla). Rad pokušava da sagleda moguće načine koncipiranja delovanja ograničenja beneficium novorum u takvim postupcima. Zamisliva su različita rešenja, počev od analogne primene pravila koja važe u domaćem postupku po redovnim ili vanrednim pravnim lekovima pa sve do različitih alternativnih, sui generis rešenja.

Ključne riječi
arbitraža; novote; beneficium novorum; poništaj; priznanje; ovrha

 

 

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161669