ANTONIJA IVANČAN, DAVOR PETRIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Antonija Ivančan, Davor Petrić: O simulaciji suđenja (moot court natjecanju)...

O simulaciji suđenja (moot court natjecanju) kao praktičnom obliku nastave na pravnim fakultetima

 

Antonija Ivančan, mag. iur., LL.M., asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; aivancan@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7192-2449
Davor Petrić, mag. iur., asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; dpetric@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7737-2150

 

Sažetak
Moot court natjecanje jest simulacija suđenja pred arbitražnim, nacionalnim ili međunarodnim sudom koja se sve više koristi kao oblik nastave na pravnim fakultetima. U ovom radu najprije općenito razmatramo osnovne teorijske i praktične dimenzije simuliranih suđenja kao oblika nastave. Zatim na temelju kratkog, uvodnog empirijskog istraživanja usmjerenog na odvjetničku praksu provjeravamo donosi li studentima iskustvo sudjelovanja u simulacijama suđenja prednost pri zapošljavanju i u radu, odnosno profitiraju li i na koji način profitiraju studenti koji tijekom studija ulože određeno vrijeme u sudjelovanje u simuliranom suđenju. Ovaj rad također je prvi pokušaj strukturirane akademske rasprave o naravi i primjeni simulacija suđenja na našem govornom području. Stoga je dodatni cilj rada iniciranje šireg akademskog dijaloga o korištenju te metode u obrazovanju pravnika, kao i uključivanje pravne prakse u izradu preporuka za izmjene i prilagodbe studijskih programa pravnih fakulteta u pogledu metoda praktične nastave. U radu se nakon uvodnog dijela najprije prikazuje povijesni razvoj moot court natjecanja kao obrazovne metode. Nakon toga sistematiziraju se opsežni nalazi iz literature te se prikazuju konkretne prednosti i nedostaci simulacija suđenja. U završnom dijelu rada izlažu se i tumače inicijalni rezultati anketnih upitnika poslanih odvjetničkim društvima u gradu Zagrebu. Konačno, u posljednjoj cjelini se raspravlja o zaključcima teorijskog pregleda i provedenog kratkog istraživanja.

Ključne riječi
simulacija suđenja (moot court natjecanje); praktična nastava; pravni fakultet; prednosti i nedostaci;odvjetnička društva

Hrčak ID: 220239

URI
https://hrcak.srce.hr/220239

Stranice: 277 - 310

_____________________________________________________________________________________________________

 

Moot Court as a Method of Practical Education at Law Schools

 

Antonija Ivančan, mag. iur, LL.M., Assistant Lecturer, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; aivancan@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7192-2449
Davor Petrić, mag. iur., Assistant Lecturer, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; dpetric@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7737-2150

 

Summary

Moot court is simulation of adjudication before arbitral, national or international courts, and is nowadays increasingly used as a teaching method at law schools. In this article, we first assess the main theoretical and practical elements of moot court as a teaching method. This is followed by a short, introductory empirical verification of the following research question: Does the moot court experience bring advantages for later practice to students, i.e. do, and in what way, students benefit from investing time and effort in moot court during their studies? This article also represents the first attempt of a structured academic discussion in the region about the nature and use of moot court as an educational method. Therefore, our additional goal is to initiate a wider academic dialogue on the use of this method in legal education, as well as to consider the developments in legal practice in drafting recommendations for the reform and enhancement of study programs of law schools, especially in relation to methods of practical education. After the introductory part, the article first outlines the historical development of moot court as an educational method. Then, in the main part, we offer a systematization of the current findings from literature and address specific benefits and shortcomings of moot court. In the final part of the article, we present and discuss the initial results of a brief questionnaire that was sent to law firms in Zagreb. The final section concludes with reflections on our theoretical discussion and research outcomes.

Key words
moot court; practical education; law school; benefits and shortcomings; law firms

Hrčak ID: 220239

URI
https://hrcak.srce.hr/220239

Pages: 277 - 310