MARKO TURUDIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

BEREC: Kompromisni pristup reguliranju tržišta elektroničkih komunikacija europske unije
 
Marko Turudić

U radu se kritički analizira Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC). Nakon isticanja okolnosti koje su dovele do potrebe za ujednačavanjem djelovanja nacionalnih regulatornih agencija za elektroničke komunikacije država članica Europske unije, u prvom dijelu rada obrađuje se Europska grupa regulatora za mreže i usluge elektroničke komunikacije (ERG) kao preteča BEREC-a. U drugom dijelu rada obrađuje se BEREC, njegovo osnivanje, ustroj i dosadašnje djelovanje. U zaključku rada analizira se perspektiva djelovanja BEREC-a.
Ključne riječi
Europska unija; elektroničke komunikacije; upravno pravo; zajedničko tržište
 
Puni tekst dostupan na
 
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137193