DIJANA VRAGOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dijana Vragović: Razgraničenje instituta doprinosa oštećenika vlastitoj šteti i podijeljene...

Razgraničenje instituta doprinosa oštećenika vlastitoj šteti i podijeljene odgovornosti za štetu

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.10

Dijana Vragović, mag. iur., viša sudska savjetnica na Županijskom sudu u Zagrebu privremeno raspoređena u rad na Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trpimirova 25, Zagreb, dijanahrstic@yahoo.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3025-0698

 

Sažetak
U radu se analiziraju dva instituta koja utječu na odgovornost štetnika za nastalu štetu – doprinos oštećenika vlastitoj šteti i institut podijeljene odgovornosti. S obzirom na vrlo česte dvojbe u sudskoj praksi, a ponekad i u pravnoj znanosti, o upotrebi navedenih instituta, kako glede njihova nazivlja tako i glede pretpostavki čije ostvarenje je nužno za njihovu primjenu, u radu se nastoji upozoriti na međusobne razlike s ciljem pravilnije i lakše primjene. Konačno je naglasak na prepoznavanju pretpostavki instituta doprinosa oštećenika prema važećem uređenju u Zakonu o obveznim odnosima. Osim prikaza stavova u pravnoj literaturi, posebno se analiziraju pojedine sudske odluke radi boljeg uvida u neujednačenost sudske prakse u primjeni navedenih instituta radi njihova lakšeg razlikovanja te posljedično i odgovarajuće primjene.

Ključne riječi: doprinos oštećenikapodijeljena odgovornostpristanak oštećenikanaknada šteteposredni oštećenici

Hrčak ID: 233813

URI: https://hrcak.srce.hr/233813

Stranice: 871-902

________________________________________________________________________________________________________

Differentiating Between the Legal Principles of Contribution of the Injured Party to His Own Injury and Apportioned Liability

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.10

 

Dijana Vragović, mag. iur., Senior Judicial Advisor at the County Court in Zagreb temporarily assigned to the Supreme Court of the Republic of Croatia, Trpimirova 25, Zagreb; dijanahrstic@yahoo.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3025-0698

 

Summary
There is a need to distinguish, both in legal theory and practice, two different legal principles - contribution of the injured party to his own injury and apportioned liability, formerly defined in Article 192 of the Civil Obligations Act (1978) and currently in Article 1092 of the Civil Obligations Act (2005). It is important to use the precise terminology when applying the legal principles, not only for the sake of using accurate nomenclature per se, but also in order to ensure that the correct requirements are identified. In this article, the author provides a review of recent Croatian case law, as well as of the academic discussion of this topic. Finally, the author makes a conclusion about the correct terminology and requirements for applying the legal principle of contribution of the injured party to his own injury when discussing liability for damage and compensation reduction.

Keywords: contribution of the injured partyapportioned liabilityvolenti non fit iniuriacompensation of damageindirect victims

Hrčak ID: 233813

URI: https://hrcak.srce.hr/233813

Pages: 871-902