SINIŠA PETROVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Siniša Petrović: “Djelatnost UNCITRAL-a na novom pravnom obliku trgovačkog društva (kao odgovor na a

“Djelatnost UNCITRAL-a na novom pravnom obliku trgovačkog društva (kao odgovor na anakronost prava društava)”

Dr. sc. Siniša Petrović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; sinisa.petrovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9934-891X

Sažetak
Rad se bavi novim predloženim pravnim oblikom trgovačkog društva limited liability enterprise koji je rezultat višegodišnjeg rada Radne skupine I UNCITRAL-a (Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo). Slijedeći preporuke Opće skupštine UN-a, UNCITRAL je započeo svoju djelatnost posvećenu mikro, malim i srednjim poduzećima na prvom sastanku Radne skupine 2014. godine. U okviru više zasjedanja, do završnog koje je održano u prvoj polovici 2021. godine, donesena su dva važna pravna instrumenta: Zakonodavni vodič ključnih načela poslovnog registra (Legislative Guide on Key Principles of a Business Registry) i Zakonodavne preporuke o poduzećima s ograničenom odgovornošću (Legislative Guide on Limited Liability Eneterprises). Potonji dokument teži poticanju država da u svoja nacionalna prava uvrste novi, u biti hibridni pravni oblik pravnog subjekta (trgovačkog društva) namijenjen obavljanju gospodarske djelatnosti, a osobito je namijenjen zemljama u razvoju u kojima je vrlo velik udio gospodarstva u neformalnoj sferi jer poduzetnici djeluju izvan registriranog područja. To je otežavajuća okolnost kako za njih tako i za države u kojima djeluju. Stoga se nastoji kroz promociju ovog novog i jednostavnog pravnog oblika stvoriti preduvjete za njihov prelazak u formalni sektor, a novim poduzetnicima omogućiti privlačne uvjete da odmah postanu dijelom formalnog gospodarstva.

Ključne riječi: limited liability enterprise (LLE), trgovačko društvo, mala i srednja poduzeća, UNCITRAL

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.10

Hrčak ID: 280137

URI: https://hrcak.srce.hr/280137

Stranice: 355-378

________________________________________________________________________________________________________

“The Work of UNCITRAL on a New Company Form (as a Response to the Anachronism of Company Law)”

 

Siniša Petrović, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; sinisa.petrovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9934-891X

Summary
The paper analyses the proposed new legal form of a company – limited liability enterprise – which is the result of the work of UNCITRAL Working Group I (micro, small and medium-sized enterprises). Following the recommendations of the UN General Assembly, UNCITRAL commenced its activities at the meeting of the Working Group held in 2014. Over the course of several sessions until 2021, the Working Group adopted two major instruments: Legislative Guide on Key Principles of Business Registry and Legislative Guide on Limited Liability Enterprises. The latter document attempts to encourage states to introduce into their national legislations a new, hybrid legal form of a legal entity primarily intended to pursue commercial activities. This new legal entity would primarily be suitable for developing countries in which a large number of enterprises operate in the informal sector of the economy, i.e. they are not registered. This poses a risk for both enterprises and states when they perform their business activities. The aim is, therefore, to create incentives for their transfer from the informal to the formal economy.

Keywords: limited liability enterprise (LLE), commercial company, small to medium sized enterprises, UNCITRAL

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.10

Hrčak ID: 280137

URI: https://hrcak.srce.hr/280137

Pages: 355-378