DUŠKA ŠARIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Položaj Ustavnog suda RH s motrišta diobe vlasti i ustavne garancije njegove neovisnosti

 

Duška Šarin

Sažetak
U ovom se radu razmatraju ustavna autonomija i opće garancije neovisnosti ustavnog sudstva s motrišta diobe vlasti. Podrobnije se obrađuje financiranje (proračun) ustavnih sudova, plaćanje pristojbi u ustavnosudskim postupcima, ovlasti ustavnih sudova s aspekta utvrđivanja njihove neovisnosti, imunitet, inkompatibilitet, razrješenje, materijalna neovisnost i protokolarni položaj ustavnih sudaca, sastav ustavnih sudova i način izbora sudaca i predsjednika ustavnih sudova, javna narav i javna kontrola djelovanja ustavnih sudova te neovisnost i autonomija njihova unutarnjeg ustrojstva.

Ključne riječi
načelo diobe vlasti; Ustavni sud; garancije neovisnosti ustavnog suda i ustavnih sudaca

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147356