D. ČEPO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Federalizam kao koncept razvoja Europske unije

Dr. sc. Dario Čepo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Federalism as a Concept of Development of the European Union

Dario Čepo ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia


Cilj ovog rada je pokazati da se pitanje institucionalnog uređenja Europske unije, i demokratskog deficita koji proizlazi iz djelomične nelegitimnosti tog uređenja, može riješiti korištenjem federalizma kao koncepta upravljanja kompleksnim političkim sustavima. Upućuje se na ključne razlike između federalizma i konfederalizma te se pokazuje da federalizam kao koncept uređenja kompleksnih sustava ne mora voditi pretvaranju nekog političkog entiteta u punokrvnu federaciju. Modeli federaliziranosti, poput necentraliziranog federalizma, daju moguće rješenje demokratskog deficita Europske unije, jačajući tako, a ne slabeći, demokratsku legitimnost u očima građana.

Ključne riječi
federalizam; Europska unija; konfederalizam; necentralizirani federalizam

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=189251