KRISTIJAN POLJANEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz knjige: Tatjana Josipović, “Privatno pravo Europske unije – opći dio”, Narodne novine, 2020.

Prikaz knjige: Tatjana Josipović, “Privatno pravo Europske unije – opći dio”, Narodne novine, 2020.

 

Dr. sc. Kristijan Poljanec, poslijedoktorand Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; kpoljanec@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4912-1335

 

Sažetak
Privatno pravo Europske unije (EU) uređuje privatnopravne odnose u okviru europskog acquisa. Riječ je o nepotpunom, funkcionalistički i sektorski usmjerenom pravnom uređenju samo pojedinih privatnopravnih područja. Nedostaje mu općenitost i sustavnost tradicionalnih privatnopravnih uređenja. Znanstvena monografija Privatno pravo Europske unije – opći dio, autorice prof. dr. sc. Tatjane Josipović, koja je u svibnju 2020. objavljena u izdanju Narodnih novina d. d., predstavlja jedinstvenu, sveobuhvatnu i minuciozno pisanu sistematizaciju ove kompleksne i fragmentarne materije. U knjizi se izlaže dio privatnog prava EU-a koji predstavlja opću jezgru za sva privatnopravna područja uređena pravom EU-a. Obrađuju se pojam, funkcije i karakteristike privatnog prava EU-a, njegova načela, izvori, metode tumačenja i primjene u privatnopravnim odnosima, zaštita subjektivnih privatnih prava pred Sudom EU-a i nacionalnim sudovima, procesi institucionalnog usklađivanja te akademski i stručni projekti za usklađivanje privatnog prava. Istraživanje u središte stavlja pojedinca kao titulara subjektivnih privatnih prava dodijeljenih pravom EU-a. Privatno pravo EU-a, dodjeljujući i štiteći pojedinačna privatna prava, uvodi građane EU-a u proces provedbe prava EU-a, njegovih javnopravnih politika i ciljeva. Građani postaju dionici tzv. privatne provedbe prava EU-a. Takvim pristupom autorica daje do znanja da predmetnu materiju prije svega treba sagledavati iz perspektive funkcionalne veze između privatnog prava EU-a i učinkovite integracije unutarnjeg tržišta EU-a. Knjiga ima tisuću četrdeset i dvije stranice teksta, podijeljenog u šest cjelina, popraćenog iscrpnim abecednim i kronološkim popisom nekoliko stotina presuda, desetaka rješenja i mišljenja Suda EU-a, popisom kratica, kazalom pojmova i popisom literature koji obuhvaća nekoliko stotina naslova (knjiga, članaka, studija).

Ključne riječi: privatno pravoEuropska unija

Hrčak ID: 244581

URI: https://hrcak.srce.hr/244581

Stranice: 445-449

______________________________________________________________________________________________________

Book review: Tatjana Josipović, “Privatno pravo Europske unije – opći dio”, Narodne novine, 2020

 

Kristijan Poljanec, Ph. D., Postdoctoral Researcher, Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb; kpoljanec@efzg.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4912-1335

 

Summary: Book review: Tatjana Josipović, “Privatno pravo Europske unije – opći dio”, Narodne novine, 2020

Keywords: private lawEuropean Union

Hrčak ID: 244581

URI: https://hrcak.srce.hr/244581

Pages: 445-449