DR. SC. MARIJA POSPIŠIL MILER, MR. SC. MARIJA MILER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA U POMORSKOM PRIJEVOZU PUTNIKA PREMA ZAKONODAVSTVU UJEDINJENOGA KRALJEVSTVA

 VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

de lege lata i de lege ferenda

 

 

Dr. sc. Marija Pospišil Miler                                                                                      
Mr. sc. Marija Pospišil                                                                                               

  

 Od samog početka rada na ujednačenju međunarodnoga pomorskog prava u pogledu prijevoza putnika i njihove prtljage morem, započetim već početkom 20. stoljeća pa sve do donošenja najnovije Atenske konvencije o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 2002. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) imalo je vodeću ulogu.
U namjeri da se putnicima u prijevozu morem pruži najviša moguća zaštita, Ujedinjeno Kraljevstvo je učinilo značajan napor i u otklanjanju zapreka za ratifikaciju i provedbu Atenske konvencije iz 2002. godine iniciranjem prijedloga za usvajanje Rezerve i Vodiča za provedbu Atenske konvencije iz 2002. godine, kao i u postizanju Političkog dogovora u okviru Europske unije (EU) za unošenje odredbi Atenske konvencije iz 2002. godine u pravo EU-a.
Ovim se člankom, stoga, želi utvrditi način primjene vrijedećih međunarodnih instrumenata o prijevozu putnika i njihove prtljage morem, u unutarnjem pravu Ujedinjenoga Kraljevstva, te što se može očekivati u tom pogledu de lege ferrenda, jer će Ujedinjeno Kraljevstvo, bez sumnje, imati značajan utjecaj na proces ratifikacije Atenske konvencije iz 2002. godine kao i na unošenje njezinih odredbi u pravo EU-a.
 

Ključne riječi: ujednačenje međunarodnoga pomorskog prava, pomorski prijevoz putnika, odgovornost prijevoznika.

 

Rad je dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=67092