VIŠNJA LACHNER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Institut posvojenja prema Općem građanskom zakoniku na hrvatsko-slavonskom pravnom području

Višnja Lachner

 

 

Sažetak
U radu se razmatraju pravila Općega građanskog zakonika o institutu posvojenja te se, radi kompletnije spoznaje, daje uvid i u povijesni razvoj instituta posvojenja na hrvatskom pravnom području od starog vijeka pa sve do polovice 20. stoljeća. Središnja misao je da, iako uređenje instituta posvojenja prema OGZ-u predstavlja popriličan korak naprijed u odnosu na prijašnje stanje, svrha posvojenja očituje se i dalje kao isključivo produženje obiteljske loze, a ne zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi. Posvojenje, prema tom Zakoniku, ima osnovne karakteristike privatnovlasničkog pravnog poretka i bilo je uređeno u duhu interesa plemstva, a u svrhu umjetnog produžavanja porodice (obitelji) i čuvanja njezinih interesa.

Ključne riječi
posvojenje; Opći građanski zakonik; ugovor o posinjenju; učinci posinjenja; prestanak posinjenja

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171887