T. BUBALOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo optuženika na obrazloženu sudsku odluku

Prof. dr. sc. Tadija Bubalović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Hrvatska

 

The Right of the Accused to a Reasoned Court Decision

Tadija Bubalović ; Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia

 

 

 

Autor u radu daje prikaz jednog važnog ljudskog prava optuženika – prava na obrazloženu sudsku odluku zajamčenog člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Polazna je tvrdnja autora da svaka sudska odluka kojom se odlučuje o kaznenom djelu, krivnji i kazni, mora biti potpuno i pravilno obrazložena. Pri tome opseg i sadržaj obrazloženja ne mora biti isti kod svih vrsta presuda, o čemu se u radu daju detaljniji izvodi. Također se upozorava na iznimnu važnost ovog optuženikovog ustavnog, zakonskog i konvencijskog prava, koja se ogleda u tome što je pravilno napisana kaznena presuda, posebice njezino obrazloženje, jamstvo pravičnog suđenja te istinitosti i zakonitosti donesene odluke. Osim toga, njome se osigurava djelotvorno ostvarenje i njegova prava na žalbu u kaznenom postupku. U kontekstu navedenih odrednica navedena su brojna pravna stajališta visokih domaćih i međunarodnih sudova. Zaključno se u radu ističe da nasuprot pravu optuženika na obrazloženu sudsku odluku stoji pozitivna obveza suda da svoje odluke pravilno, određeno i jasno obrazloži sukladno procesnim pravilima i općeprihvaćenim ustavnim i međunarodnopravnim standardima.

Ključne riječi
sudska odluka; pravo na obrazloženu odluku; opseg i sadržaj obrazloženja; pravični postupak

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195795