MARIJAN ĆURKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Talijanski sustav naknade neimovinske štete

Marijan Ćurković

 

Sažetak
Problem naknade neimovinske štete u svoja je dva segmenta (koliko široko priznati pravo na naknadu štete – koja prava štititi i kojim osobama, te kako utvrditi kriterije za izračun novčanog iznosa naknade) vrlo aktualan u svim zemljama i u svako vrijeme, a pogotovo u današnje vrijeme, koje obilježava posebna briga za zaštitu prava osobnosti. Iznimka nije ni talijansko pravo. Temelji sustava naknade neimovinske štete postavljeni talijanskim Građanskim zakonikom iz 1942. g. gotovo da više i ne postoje. Na njihovim ruševinama, i bez promjene odredbi Građanskog zakonika, pravna znanost, a pogotovo sudska praksa, izgradili su novu zgradu sustava naknade neimovinske štete, čiji dizajn po mnogočemu odudara od rješenja koja nalazimo u drugim (europskim) zemljama. Polazeći od potrebe zaštite nepovredivih prava osobnosti svake (ljudske) osobe, a što odredbe Građanskog zakonika više nisu osiguravale, pravna teorija i sudska praksa pronašle su izvorni talijanski put prema rješenju problema naknade neimovinske štete zbog povrede osobnih prava. Istina je, taj put, dug četrdesetak godina, ne vodi uvijek pravocrtno do postavljenog cilja, primjetna su skretanja i vraćanja unatrag, ali i uporno krčenje i rušenje prepreka potpunoj zaštiti oštećenih osoba. S obzirom na novi sustav naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti promoviran našim novim Zakonom o obveznim odnosima, koji u praksi još nije (bar ne) u cijelosti zaživio, i s obzirom na neizvjesne pravce razvoja, posebno s obzirom na činjenicu da lista prava osobnosti nije u Zakonu taksativno nabrojena, talijansko iskustvo može nam dobro poslužiti u traženju prave mjere i izbjegavanju stranputica.

Ključne riječi
neimovinska šteta; biološka šteta; egzistencijalna šteta; Kasacijski sud

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147380