DR. SC. I. V. SAVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kaznena odgovornost pravnih osoba u sustavu opće teorije prava i razmatranje o Alschulerovoj teoriji  
 
Vanja-Ivan Savić
 
U članku se utvrđuje postojanje kaznene odgovornosti pravnih osoba te njezin položaj unutar sustava opće teorije prava. Autor objašnjava teorijskopravnu podlogu za kažnjavanje pravnih osoba i naglašava potrebu njezina dodatnog uvrštavanja i analize u okvirima enciklopedije prava. Uz nekoliko važnijih povijesnih momenata autor analizira položaj i raznovrsnost pristupa toj problematici te upozorava na njezin položaj i zastupljenost u djelima hrvatskih pravnih teoretičara. Na kraju se analizira rad američkog pravnog toretičara
Alberta Alschulera i njegova kritika. Autor se zalaže za opstanak ove odgovornosti i naglašava potrebu razumijevanja sustava u kojem vrijedi načelo societas delinquere potest.  
 
Ključne riječi: pravne osobe, kaznena odgovornost, opća teorija prava, pravni sustav, Alschulerova teorija
 
Puni tekst dostupan