PRIKAZ - H.-R. HELD:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski, Das Recht des mittelalterlichen Zagreb...

Prikaz knjige: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski, DAS RECHT DES MITTELALTERLICHEN ZAGREB (Mitte 13. – Anfang 16. Jahrhundert), Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 66, Leykam, Graz, 2015., 289 str.

Henrik-Riko Held, Pravni fakultea Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska; hheld@pravo.hr

 

Sažetak
U izdanju uglednog austrijskog izdavača Leykam Buchverlag, u nizu Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, u prosincu 2015. objavljena je knjiga Das Recht des mittelalterichen Zagreb (Mitte 13. – Anfang 16. Jahrhundert) dugogodišnje redovite profesorice i predstojnice Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Na tragu ranijih djela autorice, objavljenih na hrvatskom jeziku , koja su redom dobila najviše ocjene , i ova je nova knjiga posvećena u jednom širem smislu pravu srednjovjekovnog Zagreba. Glavnina rada posvećena je gradečkim sudskim i posjedovnim katernama (svojevrsni zapisnici i javni upisnici), koje je skupio i objavio povjesničar i prebendar zagrebačke Prvostolne crkve Ivan Krstitelj Tkalčić u nizu Monumenta historica liberae regiae civitatis Zagrabie I – XI, u razdoblju 1889. – 1905. Još je sam Tkalčić svojedobno pozvao pravne povjesničare da se pobliže pozabave njegovim radom i istraže pravnu povijest Zagreba, ali to nikome u ozbiljnijem smislu nije pošlo za rukom prije autorice. Međutim, u knjizi je sustavno i temeljito analiziran i cijeli niz drugih pravnih izvora poput privilegija Zlatne bule kralja Bele IV. iz 1242. i 1266. godine ili malobrojnih odluka gradečkog gradskog magistrata (statuta). Uz to, osim prava Gradeca, određen prostor posvećen je i analizi susjednih pravnih područja, zagrebačkog biskupskog sjedišta Kaptola te plemićke općine Turopolja (campus zagrabiensis), uz korištenje Statuta capituli zagrebiensis i mnogih isprava koje su izdale kaptolska ili gradečka pisarnica. Zbog toga bismo se usudili nazvati ovu knjigu analizom općeg zagrebačkog srednjovjekovnog pravnog područja (s vremenskim ograničenjem istaknutim u naslovu) koje je, posebno u području privatnog prava, do ovog istraživanja u velikoj mjeri bilo neistraženo. Činjenicu da se knjiga bavi uglavnom gradečkim pravom lako je opravdati time što kod njega u određenim aspektima (koji se iznimno detaljno i temeljito analiziraju) postoji određen odmak od feudalnog prava okolnih područja. Analiza gradečkog prava, uz istaknute različitosti susjednih pravnih područja tako je ilustrativna podjednako za “srednjovjekovni pravni partikularizam”, kako ističe sama autorica (str. 253), kao i za eksplikaciju razvojnih tendencija srednjovjekovnog prava pod utjecajem silnica općeg društvenog urbanog razvoja te recepcije rimskog prava. Zbog toga ovu knjigu možemo nesumnjivo ocijeniti kao iznimno relevantan doprinos proučavanju srednjovjekovnog zagrebačkog pravnog područja, čime je ono bitno i u zagrebačkom i u hrvatskom kontekstu, ali i za srednjoeuropsku i europsku (pravnu) povijest. To je uostalom vidljivo i iz samog interesa izdavača za objavu knjige na njemačkom jeziku, čime je postala dostupna europskoj i svjetskoj zainteresiranoj javnosti. Naime, taj jezik je lingua franca, ili barem jedan takav jezik među njih nekoliko, za znanost rimskog prava i (srednjo)europsku pravnu povijest.

Ključne riječi: Zagreb; Gradec; Srednji vijek; ius commune; rimsko pravo

Full text: http://hrcak.srce.hr/176331

Stranice: 855-863

____________________________________________________________________________________________

 

Book review: Prof. dr. sc. Magdalena Apostolova-Maršavelski, DAS RECHT DES MITTELALTERLICHEN ZAGREB (Mitte 13. – Anfang 16. Jahrhundert), Grazer Rechtswissenschaftliche Studien, Bd. 66, Leykam, Graz, 2015., 289 str.

Henrik-Riko Held, Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; hheld@pravo.hr

 

Summary

Review of a book published by Austrian Publisher Leykam, written by a long-time head of the Department for Roman law at the Faculty of Law, University of Zagreb, Prof. Dr. Magdalena Apostolova-Maršavelski, dealin with diverse aspects of legal life in Medieval Zagreb, more exactly Gradec. A significant contribution to the study of Medieval City Laws in Central Europe, complementing other books in the series.

Key words: Zagreb; Gradec, Middle Ages; ius commune; Roman law

Full text: http://hrcak.srce.hr/176331

Pages: 855-863