PRIKAZI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikazi / Reviews

Prikaz seminara: International seminar “New Challenges for Law: Genetic Edition, Human Ecology, and Human Dignity in Life and Death”, Harvard University, Harvard Law School, 21 June 2019

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.11

Dr. sc. Dalibor Čepulo, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; dcepulo@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/000-0002-393775521
 

Sažetak
Jednodnevni interdisciplinarni seminar New Challenges for law: genetic edition, human ecology, and human dignity in life and death već se više godina održava na Pravnom fakultetu Harvardskog sveučilišta u organizaciji Real Colegio Complutense at Harvard University, Institute of Global Law and Policy of Harvard University, Harvard Law School Criminal Justice Policy Program, Tatiana Pérez de Guzmán El Bueno Foundation i Tirant lo Blanch Publishers.
Seminar je usmjeren na međusobno informiranje i raspravu profesora različitih disciplina o istraživanjima povezanim s pitanjima ljudskog dostojanstva, napose na području Europe i obiju Amerika u 20. i 21. stoljeću kao tematskom okviru seminara. Uz razmjenu obavijesti o istraživanjima, namjera skupa je i poticanje rasprava iz neortodoksnih novih motrišta s ciljem oblikovanja novih viđenja, odnosno novih pristupa problemima ljudskog dostojanstva. Organizator je na ovogodišnji seminar pozvao trinaest sudionika sa sveučilišta iz SAD-a, Južne i Srednje Amerike, Španjolske i Hrvatske s unaprijed zadanim okvirnim temama izlaganja

Ključne riječi: interdisciplinarni seminarHarvard

Hrčak ID: 233814

URI: https://hrcak.srce.hr/233814

Stranice: 903-904

___________________________________________________________________________________________________

Prikaz knjige: Zbornik radova “Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme”, ur. Dalibor Čepulo, Tea Rogić Musa i Drago Roksandić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2014. – 2019.

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.12

Dr. sc. Višnja Lachner, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek; vlachner@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0661-8931
 

Sažetak
Zbornik radova Intelektualac, kultura, reforma: Ivan Mažuranić i njegovo vrijeme rezultat je znanstvenog skupa održanog u povodu nacionalnog obilježavanja dvjestote obljetnice rođenja Ivana Mažuranića, koji je održan 5. studenoga 2014. u auli Sveučilišta u Zagrebu i Vijećnici Pravnoga fakulteta u Zagrebu. Izdavači zbornika su Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zbornik je koncipiran u pet osnovnih cjelina: Ivan Mažuranić i izgradnja države nacije, Političko djelovanje Ivana Mažuranića, Reforme pravnoga i upravnoga sustava, Obrazovne reforme te Književno djelovanje Ivana Mažuranića. Zbornik radova sadržava 13 znanstvenih radova na više od 300 stranica te je popraćen s 946 bilježaka. Na kraju zbornika nalaze se Biografije autora i Kazalo osobnih imena.

Ključne riječi: Ivan MažuranićIntelektualac, kultura, reformaIvan Mažuranić i njegovo vrijeme

Hrčak ID: 233815

URI: https://hrcak.srce.hr/233815

Stranice: 905-907

_____________________________________________________________________________________________________

Prikaz knjige: C. J. W. Baaij, “Legal Integration and Language Diversity. Rethinking Translation in EU Lawmaking”, Oxford University Press, 2018.

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.13

Dr. sc. Martina Bajčić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka; martina.bajcic@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0654-6779

 

Sažetak
Uloga jezika i prevođenja u izradi višejezičnoga zakonodavstva EU-a potaknula je mnoge rasprave među pravnicima i jezikoslovcima. Usprkos tomu, malobrojni su interdisciplinarni pristupi utemeljeni u pravu EU-a, poredbenome pravu i teoriji prevođenja koji bi omogućili dublje razumijevanje procesa donošenja i tumačenja višejezičnoga zakonodavstva te uloge jezika i prevođenja u tim procesima. Kako kaže akademik Jakša Barbić, pravnicima nedostaje znanje koje imaju jezikoslovci, a jezikoslovcima znanje koje imaju pravnici. U knjizi Legal Integration and Language Diversity. Rethinking Translation in EU Lawmaking, koju je izdavač Oxford University Press objavio 2018. godine, autor C. J. W. Baaij s lakoćom se bavi i pravnim i jezikoslovnim temama. Prevođenje zakonodavstva EU-a ističe kao opreku između, s jedne strane, nužnosti pravne integracije u smislu usklađivanja i ujednačavanja prava te poštovanja načela jezične raznolikosti pod velom institucijske višejezičnosti, s druge. U tom svjetlu treba (re)definirati ne samo cilj, nego i strategije prevođenja zakonodavstva EU-a kako bi ono bilo što učinkovitiji kotačić u mehanizmu pravne integracije te kako bi se smanjila odstupanja u značenju pojedinih jezičnih verzija. U knjizi se objedinjuju mnoge teme koje će biti zanimljive praktičarima, sveučilišnim nastavnicima te znanstvenicima, ali i studentima kao izvor znanja o pravu, jeziku i višejezičnosti.

Ključne riječi: Pravo Europske unijepravno prevođenjepravna integracijajezična raznolikost

Hrčak ID: 233816

URI: https://hrcak.srce.hr/233816

Stranice: 909-913

__________________________________________________________________________________________________________

Prikaz konferencije: EUROCRIM 2019, 19. godišnja konferencija Europskog udruženja za kriminologiju “ConverGENT – Convergent Roads, Bridges and New Pathways in Criminology”, Ghent, 18. – 21. rujna 2019.

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.14

Dr. sc. Reana Bezić, asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; rbezic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1299-0860
Petra Šprem, mag. iur., asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; psprem@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4396-6887

 

Sažetak
U rujnu 2019. godine belgijski Ghent bio je grad domaćin 19. godišnjoj konferenciji Europskog udruženja za kriminologiju (European Society of Criminology) pod nazivom ConverGENT – Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. Europsko udruženje za kriminologiju (dalje u tekstu: ESC) osnovano je 2000. godine radi povezivanja osoba uključenih u znanstvena istraživanja, projekte, praksu i podučavanje u polju kriminologije na europskoj razini. Kroz svoje, sad već poznate godišnje konferencije diseminacije znanja iz područja kriminologije, ESC teži poticanju suradnje u znanstvenom i praktičnom smislu. Premda je prošlogodišnja konferencija bila održana u Sarajevu, ove je godine nastavljena tradicija da se ESC-ove konferencije održavaju u jednoj od država članica Europske unije. Premda mala, Belgija je zemlja koju odlikuje velik broj kriminologa, ali i studenata kriminologije. Konferencija je održana na Fakultetu prava i kriminologije na Sveučilištu u Ghentu. Fakultet je ove godine ugostio više od 1400 sudionika, što ovu ESC-ovu konferenciju čini najvećom do sada. Održano je oko 350 sesija s više od sto različitih tema iz područja kriminologije. Sad već tradicionalno, na konferenciji sudjeluju stručnjaci iz raznih znanstvenih područja (kriminologija, kriminalistika, psihologija, sociologija, pravo…) koji imaju iznimnu priliku predstaviti svoje radove, projekte i razmijeniti iskustva sa svojim kolegama koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Teme su kao i svake godine bile iznimno šarolike (zlostavljanje životinja, zločini iz mržnje, teme iz područja penologije, restorativne pravde i slično), a teme poput kriminologije hrane i agrokulture te virtualne stvarnosti predstavile su uistinu atraktivne i kreativne kriminološke spoznaje i pristupe. Na konferenciji je predstavljeno i 60-ak postera raznih istraživača.

Ključne riječi: kriminologijaEUROCRIM 2019

Hrčak ID: 233817

URI: https://hrcak.srce.hr/233817

Stranice: 915-921