DAVOR KRAPAC, SNJEŽANA BAGIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili zbog neutemeljenog uhićenja ili pritvaranja te

njegova suvremena ustavnopravna i kaznenopravna regulacija

 

Davor Krapac
Snježana Bagić

 

Sažetak
I. Uvodne napomene (pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja kao individualno ustavno pravo: etičko utemeljenje, postanak i suvremena zakonska razrada; praktična primjena u Hrvatskoj). II. Pravna priroda prava na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja: 1) Općenito 2) Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja kao temeljno pravo (u međunarodnom pravu o ljudskim pravima; u ustavnom pravu). III. Zakonske pretpostavke za naknadu štete zbog neopravdane osude ili neutemeljenog uhićenja: 1) Općenito 2) Naknada štete zbog neopravdane osude (Pozitivne pretpostavke: pravomoćna osuda i njezina promjena; negativne pretpostavke: faktične i pravne smetnje za naknadu štete) 3) Naknadu štete zbog neutemeljenog uhićenja ili pritvaranja (Pozitivna pretpostavka: neutemeljeno (neopravdano ili nezakonito) uhićenje ili pritvaranje; Negativna pretpostavka: samoskrivljeno uhićenje ili pritvaranje). IV. Zaključne napomene.

Ključne riječi
kazneno pravo; neopravdana osuda za kazneno djelo; neutemeljeno uhićenje; naknada štete

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147334