BROJ 5-6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 5-6

In honorem Petar Klarić (prof. dr. sc. Igor Gliha)

USTAVNO PRAVO

Akademik Davor Krapac, Snježana Bagić, dipl. iur: Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili zbog neutemeljenog uhićenja ili pritvaranja te njegova suvremena ustavnopravna i kaznenopravna regulacija

Prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina: Ustavna i nadnacionalna ograničenja ovlaštenja na oporezivanje

Doc.dr.sc. Hano Ernst: Oštećenje vjerovnika i bračna stečevina u novoj ustavnosudskoj analizi

Dr. sc. Marko Babić, Renata Gerkman Rudec, dipl. iur.: Značenje pojma zaštićeni najmoprimac kroz presjek  zakonskih postulata i ustavnosudske prakse

Dr. sc. Duška Šarin: Položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske s motrišta diobe vlasti i ustavne garancije njegove neovisnosti

 

GRAĐANSKO I TRGOVAČKO PRAVO

Akademik Jakša Barbić: Pravo na dividendu kao temeljno imovinsko pravo dioničara

 

Prof. em. Nikola Gavella: Građansko pravo i posebna pravna uređenja za određene vrste dobara

Prof. dr. sc. Hrvoje Kačer: Tri novote iz novog koncepta neimovinske štete po zakonu o obveznim odnosima iz 2005

Prof.dr.sc. Marko Petrak: Actio publiciana u klasičnom rimskom pravu

Prof.dr.sc. Marko Baretić: Treba li se u hrvatskom obveznom pravu koristiti koncepte pozitivnog i negativnog pogodbenog interesa?

Prof.dr.sc. Marijan Ćurković: Talijanski sustav naknade neimovinske štete

Prof.dr.sc. Nikšić: Imovina u građanskom pravu

Doc.dr.sc. Romana Matanovac Vučković: Uloga registra u prijenosu žiga na temelju ugovora

Mr. sc. Miljenko Giunio: Zastarijevanje tražbine, zastara i posljedice - opća i neka izabrana pitanja

Mr. sc. Hrvoje Momčinović: Obnova (novacija) prema Zakonu o obveznim odnosima

Ivica Crnić, dipl. iur.: Značenje orijentacijskih kriterija Vrhovnog suda Republike Hrvatske za dosudu pravične novčane naknade neimovinske štete

 

MEĐUNARODNO I EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

Prof. dr. sc. Vilim Bouček: Novo europsko međunarodno kartelno privatno pravo u uredbi Rim II

Prof.dr.sc. Davorin Lapaš: Nevladini entiteti pred vratima međunarodnopravnog subjektiviteta – put k novom međunarodnom pravu?

Prof. dr. sc. Tamara Perišin: Ima li Europska unija ovlast regulirati privatno (posebice ugovorno) pravo?

Dr.sc. Ana Keglević: Načela prava Europske unije i privatna prava država članica- osnovna pitanja i praksa u predmetima osiguranja (skraćuje i sređuje fusnote)

Dr.sc. Ana Pošćić: Utvrđivanje mjerodavnog tržišta proizvoda u okviru članka 82. Ugovora o Europskoj Zajednici s posebnim naglaskom na odabir potrošača

 

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika:  Presuda na temelju priznanja

Prof. dr. sc. Jasna Omejec: Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava (provjera sa knjigom)

 

MEDICINSKO PRAVO

Prof.dr.sc. Miroslav Goreta: Profesionalna odgovornost psihijatra