ANTUN BILIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Antun Bilić: “Trgovac, poduzetnik i trgovački ugovori"

“Trgovac, poduzetnik i trgovački ugovori”

Dr. sc. Antun Bilić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; antun.bilic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5144-0821

Sažetak
Razmatraju se trgovac i trgovački ugovor kao temeljni pojmovi trgovačkog prava. Trgovac je u hrvatskom pravu toliko puta iznova definiran različitim zakonima da je upitno koliko se uopće može govoriti o jedinstvenom pojmu. Da priča bude još složenija, i pojam poduzetnika je definiran u približno sličnom broju zakona. Iako je zakonodavac ovlašten uvesti koliko god definicija želi, trenutno stanje ne pridonosi preglednosti ni pravnoj sigurnosti. Pokušava se pronaći čvrsto uporište za potencijalnu buduću sistematizaciju. Izdvajaju se dva modela prema kriteriju zadržava li trgovac to svojstvo u svim situacijama (apsolutni, statusni model) ili se ocjenjuje samo za potrebe pojedinog pravnog posla (funkcionalni, poslovnopravni model). Odabrani model trgovca odražava se i na definiciju trgovačkog ugovora. Ako ona polazi od statusnog modela trgovca, poželjno je da je trgovački ugovor sklopljen u okviru trgovčeve djelatnosti. Hrvatsko pravo se, pomalo neobično, opredijelilo za asimetričnu definiciju trgovačkog ugovora, po kojoj je dovoljno da samo jedan trgovac djeluje u okviru svoje djelatnosti.

Ključne riječi: trgovac, poduzetnik, gospodarska djelatnost, trgovački ugovor

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.19

Hrčak ID: 280156

URI: https://hrcak.srce.hr/280156

Stranice: 641-672

________________________________________________________________________________________________________

“Trader, Undertaking and Commercial Contracts”

 

Antun Bilić, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; antun.bilic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5144-0821

Summary
The trader and the commercial contract are the basic notions of the commercial law. The trader is defined in various Croatian statutes so many times that it is questionable whether it represents a single notion. Everything is more complicated by the notion of undertaking which is defined in a similar multitude of statutes. Although the legislator is authorized to introduce as many definitions as it wants, the current state of affairs does not contribute to the transparency and legal certainty. The paper tries to establish firm criteria for a possible future systematization. Two models are singled out, based on the criterion whether a trader is considered as such in all legal transactions (an absolute model) or just for the needs of a specific transaction (a functional, transactional model). The chosen model affects the definition of the commercial contract. If the commercial contract begins with an absolute model of a trader, it is advisable that the contract falls within trader’s commercial activity. The Croatian law, however, adopted an asymmetric definition, which requires that the contract falls within the commercial activity of only one of the traders.

Keywords: trader, undertaking, commercial activity, commercial contract

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.19

Hrčak ID: 280156

URIhttps://hrcak.srce.hr/280156

Pages: 641-672