PROF. EM. NIKOLA GAVELLA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O stjecanju vlasništva prisvajanjem morskih riba i drugih morskih organizama

Prof. em. Nikola Gavella

Morske ribe, školjke, rakovi, koralji i drugi morski organizmi nisu u suvremenom hrvatskom pravnom poretku ničije stvari, nego su sastavni dijelovi općeg dobra – pomorskog dobra. Zbog takvog uređenja, postavljaju se neka pitanja o njihovu stjecanju prisvojenjem (okupacijom), koja se inače ne bi postavljala. U prvom redu to je pitanje o sposobnosti (prikladnosti) morskih riba i drugih morskih organizama za to da ih se u vlasništvo stječe prisvojenjem. Nadalje, to je pitanje sposobnosti prisvojitelja za stjecanje vlasništva prisvojenjem, osobito s obzirom na posebna zakonska pravila o morskom ribolovu. Tu je još i pitanje utjecaja posebnih pravila o zaštiti prirode na svačiju mogućnost stjecanja riba i drugih morskih organizama u vlasništvo prisvojenjem. Za sva se ta pitanja nastoji ponuditi odgovore.
 
Ključne riječi: ničija stvar; okupacija; opće dobro; pomorsko dobro; prisvojenje; ribolov; vlasništvo; zaštita prirode

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445