IVA LOPIŽIĆ, ROMEA MANOJLOVIĆ TOMAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Iva Lopižić, Romea Manojlović Toman:Integracija poslova ureda državne uprave u županijsku upravu:...

Integracija poslova ureda državne uprave u županijsku upravu: dosadašnji rezultati

 

Dr. sc. Iva Lopižić, poslijedoktorandica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; iva.lopizic@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0002-1157-0602 

Dr. sc. Romea Manojlović Toman, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; romea.manojlovic@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0002-0292-0180

 

Sažetak
U siječnju 2020. uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave ukinuti su, a njihovi poslovi povjereni su na obavljanje županijama u njihov preneseni djelokrug. Na temelju polustrukturiranih intervjua s pročelnicima županijskih upravnih tijela za poslove opće uprave ocjenjuju se prvi dosadašnji rezultati ove organizacijske promjene. Preliminarni rezultati na koje upućuju intervjui pokazuju da je ukidanje ureda državne uprave u ispitanim županijama dovelo do boljih materijalnih prava službenika, boljih materijalnih uvjeta rada, nepromijenjenog ili nešto boljeg položaja građana, ali i slabijeg nadzora središnje države nad povjerenim poslovima i jedinicama lokalne samouprave. Neka pitanja su otvorena: utječe li smanjenje broja službenika na kvalitetu rada i hoće li broj službenika opet rasti; kakav je položaj župana i hoće li doći do jačanja politizacije te kakva je buduća uloga županija.

Ključne riječi: ukidanje ureda državne upravepreneseni djelokrug županijamodeli integracije prenesenih poslovapolustrukturirani intervjuipročelnici

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.06

Hrčak ID: 266125

URI: https://hrcak.srce.hr/266125

Stranice: 477-509

_________________________________________________________________________________________________

Integration of County State Administration Offices’ Affairs in County Administration: The Results So Far

 

Iva Lopižić, Ph. D., Postdoctoral Researcher, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; iva.lopizic@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0002-1157-0602

Romea Manojlović Toman, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; romea.manojlovic@pravo.hr; ORCID: orcid.org/0000-0002-0292-0180

 

Summary
In January 2020, the county state administration offices, as former first-instance state administration bodies, ceased to operate. By legislative amendments of October 2019, most of their tasks were transferred to the counties’ delegated scope of affairs. The paper presents the peculiarities of the legal regime of delegated scope of affairs and it introduces the organizational forms that the counties are using in order to perform the delegated tasks. The first results of the abolition of county administrative offices are evaluated on the basis of semi-structured interviews conducted with the heads of county administration bodies responsible for general administration affairs. The results obtained so far are classified into three categories. The first category consists of the positive results of this organizational change: better material rights of employees, better working conditions and unchanged or slightly improved position of citizens. The second category consists of the negative results: weaker control exercised by the central government and the loss of control over general acts of units of local self-government. The third category consists of open questions: whether there will be a new increase in the number of employees, or whether their current reduction will affect the quality of work; what is the position of the county governor and whether politicization will increase; what is the future role of counties and whether there can be inequality in the performance of delegated state tasks between counties. The paper represents the basis for further evaluation studies on the abolition of county state administration offices and opens the doors for further research.

Keywords: abolition of county state administration officesdelegated scope of affairsorganizational forms for the execution of delegated scope of affairssemi-structured interviewsheads of county administrative bodies

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.71.34.06

Hrčak ID: 266125

URI: https://hrcak.srce.hr/266125

Pages: 477-509