BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Članci

 

Doc. dr. sc. Marko Petrak: Kritika teorije o samopomoći kao prvobitnom obliku pravne zaštite (Selbsthilfetheorie)

Prof. dr. sc. Mirela Šarac: Odgovornost principala za ugovorne obveze institora

Dr. sc. Vesna Skorupan: Novine u pravnom reguliranju odgovornih osoba prema hrvatskom Pomorskom zakoniku iz 2004.

Doc. dr. sc. Tonči Matulić: Kritička evaluacija vrijednosne supstancije pravne regulacije takozvane medicinski potpomognute oplodnje

Prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić, Ines Vetma: Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta

Doc. dr. sc. Tamara Ćapeta: Interpretativni učinak europskog prava u članstvu i prije članstvu u EU

Doc. dr. sc. Robert Podolnjak: Hrvatsko članstvo u EU i ustavne opcije europske budućnosti

Doc. Dr.. sc. Iris Goldner Lang: Prava ulaska i boravka državljana trećih država u Hrvatskoj u kontekstu približavanja Europkoj uniji

Doc. sc. dr. Petar Miladin, dr. sc. Hrvoje Markovinović: Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima

Doc. dr. sc. Nikola Mijatović: Sustav socijalnog osiguranja i problemi njegova financiranja 

 

 

Prikazi i osvrti

 

Ž. Bujuklić: Forum Romanum – Rimska država, pravo, religija i mitovi (akademik Lujo Margetić)

Ivana Milas: Obiteljskopravni status osoba lišenih poslovne sposobnosti (mr. sc. Irena Majstorović)

Poreznopravni seminar, Ston, 7. svibnja – 11. svibnja 2006. (Ivan Planinić)

 

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šarić Radočaj, prof., Dragutin Nemec, dipl. iur.)