PROF .DR. SC. DUBRAVKA HRABAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
POSVOJENJE NA RAZMEĐI INTERESA POSVOJITELJA I POSVOJENIKA

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar                                                                 
 
 
 
Pravne izmjene instituta posvojenja trebale bi uvijek slijediti cilj zaštite dobrobiti djeteta upravo zato  što se u njemu susreću interesi posvojitelja i posvojenika. Nacrt Europske Konvencije o posvojenju (revidirane) iz 2007. godine donosi               neka nova rješenja koja bi mogla utjecati na hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo. No, još ima mjesta kritičkom pristupu i nepreuzimanju odredaba koje su u neposrednoj suprotnosti sa zaštitom različitih prava djeteta i njegove dobrobiti, a kojima se pogoduje posvojiteljima. U radu autorica razmatra odredbe Konvencije koje bi mogle utjecati na postojeće obiteljsko zakonodavstvo, kritički se osvrćući na njihove moguće implikacije u zaštiti pojedinih prava djeteta, osobito u slučaju tajnog posvojenja i anonimnog poro.
 
Ključne riječi: posvojenje, Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o posvojenju (revidirana), tajnost posvojenja, anonimnost poroda
 
 
 
Puni tekst članka dostupan je na