MIRZA HEBIB:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prikaz knjige: Ivana Jaramaz Reskušić, “Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici"

Prikaz knjige: Ivana Jaramaz Reskušić "Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona", Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2020.

 

Mirza Hebib, mag. iur.; Pravni fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; m.hebib@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3571-6768
 

Sažetak
U poznatom djelu De re publica Marko Tulije Ciceron piše kako država jest stvar naroda, a narod skupina mnoštva udružena prihvaćanjem prava i zajedničkom korišću. U idealno zamišljenom demokratskom društvu to je uistinu tako – rasprava, dijalog i razmjene ideja, u okviru kojih cjelokupno društveno uređenje izvire iz naroda, krećući se prema cilju ostvarivanja općeg dobra. U okviru demokratske političke kulture modus operandi kreiranja i izgradnje političkih institucija jesu izbori. Kroz njih konstantno dolazi do izražaja vječna težnja ostvarenja pravednog društva u kojem će istinski biti – res publica, res populi. Korijeni takve političke kulture, u punom smislu riječi, kakvu mi danas poznajemo, razvili su se u fazi republikanskog uređenja rimske države (509. g. pr. Kr. – 27. g. pr. Kr.). Tijekom tih pet stoljeća, provodeći magistratske skupštinske izbore gotovo svake godine, postavljeni su pravni temelji moderne političke organizacije. Uz preuzimanje naprednih, civilizacijski nenadmašenih koncepata, primjetna je povijesna konstanta očuvanja i društvenih devijacija i etički neprihvatljivih postupaka. Osobit problem, koji se javljao kroz povijest, a prisutan je i danas, predstavljaju različite zlouporabe na putu dolaska na vlast, pri čemu pojedinci, vođeni nemoralnim pobudama i partikularnim interesima, nerijetko kroz različite oblike koruptivnog djelovanja ugrožavaju funkcioniranje zajednice. Svakog istraživača zainteresiranog za razumijevanje funkcioniranja demokratske države put znanstvene spoznaje vodi na rimsko ustavnopravno uređenje. Ono je osnova europske demokratske političke kulture – skelet civilizacijski nenadmašenih ideja, ali i nekih devijantnih društvenih pojava.
U izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nedavno je objavljena znanstvena monografija Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici autorice Ivane Jaramaz Reskušić, redovite profesorice na Katedri za rimsko pravo, koja ovom monografijom nastavlja svoju dosljednost u istraživanju javnopravnih aspekata funkcioniranja rimske države, koji su u hrvatskoj, ali i regionalnoj romanističkoj znanosti, uglavnom bili zapostavljeni. Monografija je podijeljena na četiri poglavlja i zaključak, nakon čega slijede latinska vrela s paralelnim prijevodom na hrvatski jezik.

Ključne riječi: izboriizborna korupcijarimsko pravoRimska Republika

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.06

Hrčak ID: 259358

URI: https://hrcak.srce.hr/259358

Stranice: 285-289

________________________________________________________________________________________________________

Book review: Ivana Jaramaz Reskušić, “Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona”, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2020

 

Mirza Hebib, LLM; Faculty of Law, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina; m.hebib@pfsa.unsa.ba; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3571-6768

 

Summary
Book review: Ivana Jaramaz Reskušić, “Izbori i izborna korupcija u Rimskoj Republici, s Kratkom raspravom o izbornom natjecanju Kvinta Tulija Cicerona i govorima Za Plancija i Za Murenu Marka Tulija Cicerona”

Keywords: electionelectoral corruptionRoman lawRoman Republic

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.2.06

Hrčak ID: 259358

URI: https://hrcak.srce.hr/259358

Pages: 285-289