DR. GORAN KOEVSKI:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Usporedba monističkog i dualističkog sustava upravljanja u dioničkim društvima (Postoji li jedan sustav koji odgovara svim vrstama dioničkih društava?)  
 
Goran Koevski
 
U prvome se dijelu analiziraju temeljne značajke monističkog i dualističkog sustava upravljanja s osvrtom na njihove prednosti i nedostatke. Glavni je zaključak prvoga dijela da ne postoji sustav upravljanja koji odgovara i koji bi bio poželjan za sve vrste dioničkih društava.
Drugi se dio članka bavi aspektima pravne odgovornosti članova upravnih odbora i odgovornosti pri donošenju odluka za vrijeme uspješnog poslovanja društva. Zaključak je taj da bi članovi upravnih odbora trebali imati veću odgovornost kako bi se povratilo povjerenje dioničara u ulaganje na tržištima kapitala.  
 
 Ključne riječi; dioničko društvo; nadzorni odbor; upravni odbor
 
Puni tekst dostupan