AXEL LUTTENBERGER; BISERKA RUKAVINA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Identifikacijske isprave pomoraca u kontekstu rješenja međunarodne regulative i hrvatskog prava

Axel Luttenberger; Biserka Rukavina

Rad obrađuje složenu pravnu problematiku identifikacijskih isprava pomoraca i aktivnost Međunarodne organizacije rada na tom području. Pri analizi postignuća Konvencije o identifikacijskim ispravama pomoraca br. 185 posebna pozornost posvećena je postupku izdavanja isprava, pravilima o formi i sadržaju isprava, nacionalnim bazama podataka, pravilima o ocjeni i kontroli rada nadležnih državnih tijela te pravima pomoraca. Također se raspravljaju rješenja Pravilnika o pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcanje i nadležnost lučkih kapetanija za izdavanje. Autori smatraju potrebnim da Republika Hrvatska ratificira Konvenciju o identifikacijskim ispravama pomoraca br. 185 kako bi se provelo potrebno usklađivanja domaćih propisa s međunarodnim izvorima sukladno razvoju tehnologije i pojačanom potrebom za sigurnost, sve s ciljem da se pomorcima osiguraju osnovna ljudska prava.
 
Ključne riječi: identifikacijske isprave pomoraca; elektronička baza podataka; ratifikacija; prava pomoraca


 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445


Repozitorij
Repozitorij je prazan