MR. SC. J. BOGOVAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Teorijski modeli financijske strukture trgovačkih društava i njihovi poreznopravni aspekti  
 
Jasna Bogovac
 
Odnos i karakteristike obveza i kapitala bitni su kao pokazatelj financijskog stanja i stabilnosti trgovačkog društva, a isto tako važni su i s poreznoga gledišta jer se odlukama o strukturiranju kapitala povećavaju ili smanjuju porezne obveze i za društvo i za njegove članove. Teorijski modeli financijske strukture trgovačkih
društava uzimaju u obzir neke porezne elemente, no ne sagledavaju njihov cjeloviti poreznopravni aspekt. U radu se stoga poreznim analizama, sagledanim u kontekstu navedenih teorija, nastoji upotpuniti stanje spoznaja o važnosti poreznopravnih čimbenika strukture kapitala. Također se nastoji dati kratak pregled mogućih smjernica pri izgradnji poreznopravnog sustava radi mogućih unapređenja na osnovi primjene tih spoznaja.  
 
Ključne riječi: poreznopravni sustav; financijska struktura; porez na dobit; porezni kamatni štit; načela oporezivanja
 
Puni tekst dostupan